Новини
Защо опростяването плаши мениджърите? Защо опростяването плаши мениджърите?
21.03.2013
Източник: www.economy.bg

Докато все повече мениджъри се оплакват, че са претоварени с отговорности, малцина са готови да се откажат от тях. Това е едно от най-големите противоречия на организационния живот, пише консултантът Рон Ашкенас за блога на Harvard Business Review. Хората обожават да стартират нови неща - проекти, срещи, инициативи, екипи, но не и да се отказват от тях. Има няколко дълбоки психологически причини, които обясняват това.

Първо – възприятието за заетост. Докато хората се оплакват, че са твърде заети, наред с това се чувстват горди и удовлетворени, че правят нещо. Заетостта сама по себе си е символ на някакво обществено положение. Ашкенас споделя експеримент с няколко висши мениджъри в голяма компания. „Всички те се оплакваха, че са твърде заети, но когато ги помолихме да се откажат доброволно от някои от своите задачи, те отказаха. Никой не прие, защото многото задължения са символ на престиж“, пише Ашкенас.

Друга причина, поради която мениджърите отказват да изоставят някоя задача е, защото така биха признали, че част от работата им е излишна или не добавя стойност за бизнеса. Но може би най-голямата причина е емоционалната обвързаност. Това обяснява проблема с т.нар. „зомби проекти“ в много компании. 

Как да излезете от този порочен кръг? Ашкенас дава три полезни насоки за опростяване на работата:

1. Разграничете намаляването на разходите от намаляването на работата. Тъй като хората по презумпция са загрижени за своето професонално оцеляване, трудно е да ги помолите да направят неща (да намалят работата), които биха им коствали мястото. Ако искате да намалите разходите, ще се наложи първо да съкратите работните места. Едва след това се погрижете да елиминирате ненужната работа, която трябва да вършат оцелелите в компанията.

2. Превърнете намаляването на работата в групова дейност. Докато мениджърите опростяват процесите в своята сфера на дейност, те непрекъснато виждат възможности другаде.

3. Въведете лимити или краен срок за всички нови комисии, екипи и проекти. Ако хората са наясно от самото начало, че има начало и край, тогава спокойно можете да приключите всеки процес. Предварително планирано, прекратяването на една дейност няма да е толкова трудно и болезнено.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа