Новини
Заседание на УС на БАМИ Заседание на УС на БАМИ
18.02.2013

На 15.02.2013 г. се проведе заседание на  Управителния съвет  на Българска асоциация на металургичната индустрия.  В т.5 от дневния ред беше представена информация от секторния референт за предстоящите задачи на БАМИ, пилотните предприятия и Секторен консултативен съвет „Металургия“ по изпълнението на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа