Новини
Заседание на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор "Търговия на едро"
04.10.2012

На 04.10.2012 г. (четвъртък) в гр. София ще се проведе заседание на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор "Търговия на едро". На него ще бъде представен изготвения през 2012 г. от експерти на БСК и БРО - Съюз на търговците в България Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор "Търговия на едро". В дневния ред е включено и представяне на експертно становище и приемане на анализа от членовете на СКС.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа