Новини
Заседание на СКС "Химическа промишленост"

Дневния ред на заседанието е:

1. Представяне и приемане на Доклад с предложение за определяне на не по-малко от 10 ключови длъжности за Сектор Химия

2. Представяне и приемане на Концепция и план за създаване на Секторен компетентностен модел в Сектор Химия
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа