Новини
Заседание на СКС "Химическа промишленост"

 

По Доклада, разработен от секторния консултант КПМГ "Адвайзъри Груп"ЕООД бяха представени три експертни становища - от г-жа Сеня Терзиева - заместник ректор на ХТМУ, г-жа Янка Василева - главен експерт в НАПОО, г-жа Весела Козлева - заместник директор на "Зебра"АД.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа