Новини
Заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно с УС на БКХП
28.11.2013

На заседанието ще бъде представен Секторния анализ за оценка на компетенциите на работната сила в химическата пломишленост - 2013 година и резултатите от работата по тестване и верифициране на разработения Секторен модел в пилотните предприятия, проведените консултации и обучения и предложенията за адаптиране на модела.

 

Тържествено ще бъде отбелязана двегодишнината от създаването на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа