Новини
Заседание на СКС Химическа промишленост, съвместно със УС на БКХП Заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно със УС на БКХП
15.11.2012

На заседанието беше  представен Секторния анализ за оценка на компетенциите на работната сила в химическата пломишленост - 2012 година от авторския екип в състав доц. Кирова и проф. Пеловски и прототипа на Секторния модел на компетенциите от Секторния консултант КПМГ Адвайзъри ЕООД.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа