Новини
Заседание на СКС Металургия Заседание на СКС "Металургия"
10.10.2012
Източник: БСК

   На 26.10.2012 г. от 10.30 часа в сградата на "Нипроруда" АД, бул."Александър Стамболийски" №205 (вход от бул. "К. Величков"), конферентна зала на І-ви етаж, ще се проведе редовно заседание на Секторния Консултативен Съвет „Металургия" по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".
   По време на заседанието ще бъдат подложени на дискусия и одобрение:

  • Актуализирания секторен компетентностен модел
  • Секторен анализ на компетенциите на работната сила


   За участие в заседанието на СКС са поканени представители от ръководството на проекта, представители на предприятия от сектора и членовете на експертните екипи, изготвил секторния анализ и секторния компетентностен модел.
   Секторният Консултативен Съвет за оценка на компетенциите е консултативен, експертен и координиращ, постоянно действащ орган за формиране на политики, сътрудничество, взаимно консултиране и партньорство, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението, развитието и оценяването на потенциала на работната сила в сектор „Производство на основни метали"

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа