Новини
Заседание на СКС Металургия Заседание на СКС "Металургия"
10.09.2013
Източник: БСК

 

На 18.09.2013г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на БСК ще се проведе редовно заседание на Секторен Консултативен Съвет (СКС)  „Металургия". За участие в мероприятието се предвижда да бъдат поканени експерти в областта на човешките ресурси от водещите металургични предприятия, представители на образователни институции, социални партньори и др. Дневният ред включва обсъждане и приемане на изготвения Секторен анализ на компетенциите на работната сила в бранша, както и постигнатите резултати от съвместното участие на БАМИ и социалните партньори  в международен проект „Развитие на индустриалната заетост и професионално насочване чрез съвместен анализ на бъдещите нужди от умения". Тъй като тематиката е сходна, предвижда се и дискусия, относно възможности за синергия на резултатите от изпълнението на двата проекта.

 

СКС „Металургия" е  учреден в рамките на проект „Разразботване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Съветът е консултативен, експертен, постоянно действащ орган за формиране на политики, сътрудничество, взаимно консултиране и партньорство с цел внедряване на компетентнтностния подход в управлението, развитието и оценяването на потенциала на работещите в бранш „Металургия".

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа