xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Заетостта в еврозоната през първото тримесечие е намаляла с 0,2 на сто, а в целия ЕС е останала стабилна. В България е отчетен спад от 0,6 на сто
Новини
Заетостта в еврозоната през първото тримесечие е намаляла с 0,2 на сто, а в целия ЕС е останала стабилна. В България е отчетен спад от 0,6 на сто Заетостта в еврозоната през първото тримесечие е намаляла с 0,2 на сто, а в целия ЕС е останала стабилна. В България е отчетен спад от 0,6 на сто
18.06.2012
Източник: БТА

 

Броят на заетите в еврозоната през първото тримесечие на 2012 година е намалял с 0,2 на сто спрямо предходното тримесечие, а в целия Европейски съюз е останал стабилен, сочи предварителна оценка, публикувана в на сайта Евростат. През четвъртото тримесечие на 2011 година заетостта се понижи с 0,3 на сто в еврозоната и с 0,1 на сто в ЕС. Данните са коригирани според сезонните фактори.
Най-голям спад на заетостта е отчетен в строителството (-1,3 процента в еврозоната и -0,8 на сто в ЕС), а най-голям растеж - в информационните и комуникационни технологии (съответно 1 процент и 1,3 процента).
Спрямо същото тримесечие на миналата година заетостта е намаляла с 0,5 на сто в еврозоната и с 0,1 на сто в ЕС.
Данните на Евростат сочат, че през първото тримесечие на 2012 година 222,9 милиона мъже и жени са били заети в ЕС, като от тях 146,1 милиона в еврозоната. Отчитат се сезонните фактори.
В България през първите три месеца на тази година заетостта се е понижила с 0,6 на сто в сравнение с предишното тримесечие и с 1,6 процента спрямо същия период на 2011 година.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа