Новини
Електротехниката и електрониката - перспективните отрасли за развитието на индустрията в България Електротехниката и електрониката - перспективните отрасли за развитието на индустрията в България
21.09.2011
Източник: БАСЕЛ

Проучване, публикувано неотдавна във в. “Капитал”, показва електротехниката и електрониката като перспективни отрасли за развитието на индустрията в България.


Отраслите са представени със силни и слаби страни, като работната сила заема централно място в изследването.


Сред силните страни разпознаваеми са подходящите технологии; модерното оборудване (на места), основно от американски, японски и европейски доставчици; доброто съотношение цена/качество; традиционно присъствие на световни пазари; прилагане на европейските технически правила; член на ЕС и др.


Към силните страни са посочени също и квалификацията на инженерите, с уговорката за изоставане на висшето образование и броя на кадрите от нуждите на индустрията.


Сред слабите страни откриваме лоша инфраструктура; ниска продуктивност, заради слабо управление на процесите; прекратяване на иновациите; малко продукти с добавена стойност; липса н клъстери; ограничени и нестабилни пазари и др.


Основните заплахи пред сектора, посочени от изданието са застаряване на висококвалифицираните инженери; амортизация и ниска енергийна ефективност на оборудването; липса на ясна държавна политика по повод инвестиране в нови технологии; образованието и индустрията не създават взаимно дтимули едно към друго с цел отглеждане и запазване на новите специалисти.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа