Новини
Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК
30.01.2014
Източник: БСК

Българчетата да могат да започват работа още на 15 г., а разрешителният режим за наемането им до 18 г. да бъде облекчен, е едно от предложенията на БСК за намаляване на административната тежест за бизнеса. В повечето страни-членки децата могат да започват работа от 15 г., е един от мотивите на камарата. Точно затова и статистиката за заетите лица ги следи от тази възраст нагоре. Промяната ще създаде условия за въвеждане на т.нар. дуална система, при която учениците могат едновременно да учат и да работят, докато се обучават на професия. Ще има повече възможности и за осигуряване на заетост на ранно отпадналите от образователната система, което ще помогне за по-ефективната интеграция на значителна част от нискообразованите и неквалифицирани младежи от ромската общност и др.

 

БСК настоява още за въвеждане на електронна трудова книжка, възможност за обмяна на документи по електронен път с работниците и служителите, в това число уведомяването им за прекратяване на трудовите правоотношения и т.н. 

Предприятията, които купуват стоки и услуги от специализирани фирми на хора с увреждания, да бъдат освободени частично или напълно от ангажимент да определят места за трудоустроени, е друга идея на БСК. "Това са задължения, които малките и средни предприятия в повечето случаи не са в състояние да изпълнят. В същото време се създава алтернатива за разширяване на заетостта в специализираните предприятия, коментира заместник-председателя на камарата Димитър Бранков. 

Трябва да се отмени ангажиментът на работодателите да плащат първите три дни от болничните, тъй като на практика плащат нещо, за което внасят и осигуровки, предлага още БСК. Освен това работодателите нямат законови механизми и капацитет, с които да проследят дали служителите им си вземат фалшиви болнични. Болничните продължават да растат, а бизнесът плаща по над 100 млн. лв. на година за това.

БСК предлага още майките да нямат право на платен годишен отпуск по време на майчинството. На практика се получава право на отпуск по време на друг отпуск - за бременност и раждане и за гледане на дете, който се плаща от работодателите и другите работещи, коментират от БСК. Според камарата майките трябва да получават по-високо обезщетение вместо право на отпуск.

Сред идеите на БСК са още по-дълго използване на срочни договори, по-малко ограничения пред временната заетост, извънредния труд, сумираното работно време, регламентиране на преотстъпването на квалифицирани кадри от едно предприятие на друго и т.н. БСК настоява да се ограничат възможностите за административен ръст на доходите чрез разпростиране на колективни трудови договори, на споразумения за минималните прагове, чрез държавно определяне на минималната работна заплата и т.н. 

 

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСК СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК: СТАНОВИЩЕ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа