Новини
Елбат АД откри инсталация за рециклиране на излязли от употреба акумулатори батерии Елбат АД откри инсталация за рециклиране на излязли от употреба акумулатори батерии
19.10.2011

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова откри новоизградената инсталация за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии в град Долна баня.
За изграждането на инсталацията са инвестирани 8 000 000 евро. Общият й капацитет е 80 тона обработвани отпадъчни акумулатори на денонощие.
Въвеждането й в експлоатация спомага за усъвършенстване системата за събиране, транспорт и третиране на отпадъчни акумулатори при наличен технологичен ресурс и надеждни пречиствателни съоръжения.
Инвестицията ще допринесе за устойчивото развитие на община Долна баня, тъй като е предвидено да бъдат осигурени 200 работни места.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа