Новини
Експерти от БАСКОМ обсъдиха предложенията за промяна в СКМ Експерти от БАСКОМ обсъдиха предложенията за промяна в СКМ
04.06.2014
Източник: Секторен референт

На 30 май 2014 г. работната група по образование обсъди предложените от консултантите по тестване промени на секторния компетентностен модел.

 

Направените предложения бяха оценени като адекватни и точни. Като положителна стъпка бе оценено разделението на длъжностите по нива, което ще доведе до по-точни и адекватни оценки и очаквания на участниците на пазара на труда и ще спомогне прецизно да се дефинират компетенции в зависимост от степента на професионално развитие. Положителна оценка получи и предложението да се избегне повтаряемостта на информация в модела и да бъде по-опростен изказът, така че да е разбираем за хора, които не се занимават с управление на човешките ресурси.

 

Като цяло, заключението на експертите от БАСКОМ бе, че консултантите са направили стойностни допълнения и забележки, относно моделите на конкретните длъжности.

 

Разгледани бяха и предложените по време на консултациите мерки за подобряване на платформата - mycompetence.bg. Направен бе извод, че интервюираните колеги са разсъждавали от позицията "Има някаква система - да видим как да я подобрим", а не "каква е идеалната система за целта". Направените предложения по отношение на информационната система може да бъдат обобщени като:

 

  • Създаване на сигурна връзка (https://);
  • Добавяне на „търсене" в менюто;
  • Филтрирано търсене (както в mycompetence.bg, така и в административния панел на сайта);
  • Добавяне на профилирани тестове за основните програмни езици - php, java, C#, C++ и т.н.;
  • Възможност за добавяне на собствено електронно обучение към платформата;
  • Възможност за изпращане на карта за оценка на компетенциите като инструмент за подбор - изпращане на линк, в който да се попълват данните на лицето, без задължително да има профил в системата.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа