Новини
Европейският парламент: Образованието - основна причина за проблема с младежката безработица Европейският парламент: Образованието - основна причина за проблема с младежката безработица
21.11.2013
Източник: БСК

Ранното отпадане на ученици от образователната система, липсата на реални практически познания в отговор на търсенето на пазара на труда, както и слабо развитият предприемачески дух са сред основните причини за високото ниво на младежката безработица, достигащо 23% в ЕС и 28% в България. Ефективните решения на тези проблеми се крият основно в образователни реформи, предлагащи разнообразни форми на неформално образование, ранна кариерна ориентация и стимулиране на иновативното мислене, практическото обучение и образователна и трудова мобилност на територията на EС. Около тези изводи се обединиха български евродепутати, представители на образователния сектор, бизнеса, синдикатите и младежки организации в рамките на конференцията "Младежката безработица: от причини към решения", която се проведе в Информационното бюро на Европейския парламент в София.

 

В срещата участва изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

 

Работните групи в конференцията поставиха акцент върху проблемите с образованието, настоявайки за формулиране на много ясна стратегия за справяне с младежката безработица чрез образователни инструменти.

 

Според данните на БСК всеки четвърти безработен младеж е с висше образование. 30 процента от безработните млади хора никога не са започвали работа, почти толкова са младежите, които нито учат, нито работят.  "За 24 години се създаде нов феномен на пазара на труда - потомстмени безработни. Това са 40 000 млади хора между 15 и 29 години, на които и родителите са безработни. Младежи, които никога не са имали първо работно място, които имат ниско образование и никаква квалификация. Младежи, за които пазарът на труда е затворен завинаги.", констатира по време на форума изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

 

"Тревожна е тенденцията за „оголването" на цели професионални направления в икономиката. Средноквалифицираните кадри са на изчерпване и това води до феномена на места за хора със средно-техническо образование да работят инженери.", допълни Данев.

 

Участниците в конференцията са единодушни в нуждата от различните форми на формалното, неформалното и алтернативното образование, доброволчеството и менторството, обучение по предприемачество и ранна кариерна ориентация, развиването на ключови социални и професионални компетенции.

 

Всички предложения, изготвени от работните групи бяха резюмирани и поставени в „капсула на времето", която ще бъде предадена на новите български депутати в ЕП, които ще бъдат избрани на европейските избори през май 2014 година.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа