Новини
Европейските работодатели искат по-малко регулирани професии Европейските работодатели искат по-малко регулирани професии
18.12.2014
Източник: БСК

Броят на регулираните професии в ЕС може да се намали, смятат работодателските организации, които членуват в BUSINESSEUROPE. В момента в различните държави-членки има общо около 800 дейности, които могат да бъдат упражнявани само след придобиването на ценз, специфичен за съответната страна. Списъците не са унифицирани и зависят от местното законодателство. Много от регулираните професии са такива само в няколко държави от ЕС, а повече от 25% са на специален режим само в една единствена страна-членка.

 

През юни тази година Европейската комисия публикува нова интерактивна карта на регулираните професии в държавите от ЕС и Европейското икономическо пространство. В България например има цели 110 професии на специален режим. Най-голям дял сред тях имат дейностите в сферата на здравеопазването - почти 60%. Следват ги транспортът с 14.5%, строителството с 10% и бизнес услугите с 8.2%.

 

Според работодателите в Европа ще бъде полезно държавите-членки да преразгледат степента на регулация и специфични изисквания към определени професии. Идеята е да не се слагат прекалено тежки бариери пред онези сектори, които имат най-голям потенциал за растеж. Облекчаването на режима освен това ще насърчи мобилността в рамките на ЕС и ще улесни признаването на професионалните квалификации. Според бизнеса усилията трябва да се насочат най-вече към подобряване на качеството на образованието в отделните страни и съответно към повишаване на доверието между държавите, които издават документи за квалификации и тези, в които след това хората упражняват съответните професии.

 

Първа стъпка към укрепване на доверието са някои конкретни инициативи, насочени към улесняване на мобилността чрез прозрачност на постигнатите умения и квалификации. Това са въведените през последните години приложения към дипломите, Европас CV и Европейският паспорт на уменията.

 

Приложението към дипломата описва знания и умения, придобити от завършилите висше образование. То дава допълнителна информация към включената вече в официалните свидетелства или дипломи, което я прави по-лесно разбираема, особено от страна на работодатели или институции извън издаващата страна. В момента обаче приложенията към дипломата се различават значително едно от друго по отношение на съдържание, структура и оформление, а в резултат и по отношение на адекватността и качеството. Затова работодателите приветстват усилията за стандартизиране на тези приложения в общата рамка, която е разработена от Европейската комисия, Съвета на Европа и на Европейския център за висше образование към ЮНЕСКО.

 

Европас е общоприет модел за структуриране на автобиографии в ЕС и е полезен инструмент за подпомагане на работодателите при сравняване на кандидатури за работа. BUSINESSEUROPE обаче все още не е убеден в добавената стойност на Европейския паспорт на уменията. Тази инициатива дава възможност на търсещите работа да си направят електронен "паспорт", който съдържа тяхното CV, мотивационно писмо и възможността за качване на удостоверения за квалификации или препоръки. Все още предстои да се направи обективна оценка на степента, в която това улеснява мобилността и прозрачността.

 

Укрепването на връзките между сферите на образованието и работата на всички нива ще допринесе за повишаване на качеството на системите за образование и обучение, убедени са работодателите. То ще подобри тяхната привлекателност, а това е особено важно за професионалното образование и обучение, което продължава да бъде подценявано в много страни. Европейските работодатели обаче са скептични за успеха на опита да се установят общи принципи за осигуряване на качеството, приложими за всички умения и квалификации. Такава система ще е трудно да се приложи на практика, като се имат предвид различията в системите за осигуряване на качеството между програмите на професионалното и висшето образование. Също така, поне засега не би било възможно да има общи критерии за качество на обучението в училището и на работното място.

 

За работодателите е важно Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качество (ESG) да наблегнат особено върху пригодността за заетост на завършилите дадена степен на образование. Това е ключов момент, за който BUSINESSEUROPE настоява при текущия преглед на ESG, който се очаква да се публикува през май 2015 г.

 

Това би могло да доведе до реална европейска система за осигуряване на качеството на висшето образование, което сега липсва при процедурите и програмите за осигуряване на качество. Важно е националните висши училища да се доверят на органите за осигуряване на качество от други държави, които да преразгледат техните програми, смятат европейските работодатели. Това ще засили доверието в университетите в Европа и тяхната привлекателност за студенти от трети държави. Така ще се увеличи човешкият капитал в Европа и конкурентоспособността на ЕС на световно равнище.

 

Освен това работодателските организации и отделните работодатели трябва да разработват професионални стандарти и компетентности модели, които да създадат мост между образованието и бизнеса, е общото мнение в BUSINESSEUROPE. Професионалните стандарти са предпоставка за по-добро формулиране на качествата и уменията на специалистите, от които предприятията имат нужда, което пък е изключително ценно за разработване на учебните планове и програми в професионалното и висшето образование. Въвеждането на такива стандарти в държавните образователни стандарти ще доведе до изчистване на подбора на кадри и подобряване на производителността на труда. Освен това, разработването и прилагането на професионални стандарти, които да отговарят на европейските, ще спомогне за преносимостта на уменията и знанията на европейския пазар на труда и ще даде възможност за намиране на работа без полагане на допълнителни обучения или изпити.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа