Новини
Европа ще дава пари за реални резултати, а не за добри намерения
14.03.2014
Източник: БСК

През следващия програмен период (2014-2020 г.) фокусът на Европейската комисия (ЕК) ще бъде поставен в много по-голяма степен върху постигането на реални резултати от реализацията на проектите, съфинансирани от Европейския социален фонд. Ще се наблегне на ключовите предизвикателства пред българския пазар на труда, а именно демографската криза, младежката безработица и разминаването между образованието и изискванията на бизнеса.

 

Това стана ясно на среща между представители на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия, социалните партньори, управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) и Агенция по заетостта.

 

Аурелио Сесилио - началник на отдел "Румъния, България, Малта" в Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" на ЕК, призова към активни действия за адаптиране на образователната система към потребностите на пазара на труда. Според него е изключително важно също да се създадат условия за задържане на младежите на трудовия пазар колкото може по-дълго.

 

Той обърна внимание на неприятния факт, че в България много малки и средни предприятия развиват дейност едва три години. Тази тенденция трябва да се ограничи, като се проведат подходящи политики не само за оцеляването на тези фирми, но и за израстването им до средни предприятия, посъветва Сесилио.

 

По време на срещата социалните партньори запознаха представителите на ЕК с изпълнението на своите проекти по ОП РЧР през изтеклия програмен период. Бяха обсъдени също възможностите за участие на социалните партньори в проектите и програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период  от 2014 г. до 2020 г.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа