Новини
Европа дава 1 млрд. евро за младежка заетост още през 2015 г. Европа дава 1 млрд. евро за младежка заетост още през 2015 г.
04.02.2015
Източник: БСК

Европейската комисия (ЕК) предложи да отпусне 1 млрд. евро по линия на инициативата за младежка заетост още през тази година. С тази промяна предварителното финансиране, което държавите от ЕС получават, за да стимулират младежката заетост, ще се увеличи 30 пъти и така те ще могат да помогнат на близо 650 000 млади хора по-бързо да започнат работа, стаж или да продължат образованието си.

 

Първият приоритет на ЕК е да се засили конкурентоспособността на Европа, да се стимулират инвестициите и да се създадат работни места. Инвестиционният план на стойност 315 млрд. евро може да доведе до създаване на милиони нови работни места, включително за младите хора, се казва в съобщението на комисията. Дори когато се създават нови работни места обаче, за младежите често е трудно успешно да навлязат на пазара на труда. Поради това инициативата за младежка заетост е насочена специално към създаването на възможности за работа или обучение за младите хора.

 

Всички държави от ЕС са поели ангажимент всички млади хора на възраст до 25 години да получават качествено предложение за работа, чиракуване или стаж до четири месеца, след като завършат образованието си или изгубят работата си. Днешното предложение на ЕК за масирана финансова подкрепа още през тази година ще помогне за превръщането на тази гаранция в реалност.

 

Съгласно предложението предварителното финансиране от бюджета на инициативата за младежка заетост за 2015 г. ще се увеличи от 1 - 1,5% до 30%. Това означава, че държавите от ЕС, които участват в тази инициатива - вкл. България, ще могат да получат една трета от предвидените 3,2 млрд. евро веднага след приемането на оперативните програми. От държавите се очаква незабавно да предоставят това финансиране на разположение на бенефициентите под формата на авансови плащания по техните проекти и това ще се наблюдава отблизо.

 

Според оценки на комисията, като се повиши предварителното финансиране, може да се ускори предоставянето на незабавна подкрепа за младите хора и тя може да достигне до между 350 000 и 650 000 младежи през тази година. За сравнение, при сегашното равнище на предварително финансиране броят на младите хора ще е между 14 000 и 22 000.

 

Сега предстои това законодателно предложение да бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета, които трябва да го приемат, за да може то да влезе в сила.

 

Намаляването на безработицата сред младежите е сред приоритетните цели в управленската програма на българското правителство, приета неотдавна. За нейното изпълнение се предвижда да бъдат включени в заетост, образование или обучение не по-малко от 10 000 младежи на възраст до 25 г. Други 8000 млади хора ще получат възможност за стажуване или обучение по време на работа в изпълнение на схема „Младежка заетост" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

 

В общинските администрации ще бъдат назначени безработни младежи, чиято единствена задача ще бъде да издирват свои неактивни връстници по местата, където те обикновено се събират (включително кафенета и дискотеки) и да ги убеждават да се регистрират в бюрата по труда, където ще получават възможности за обучение и предложения за работа.  

 

За увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата МТСП предвижда промени и в трудовото законодателство. Една от тях ще бъде нормативната регламентация на самостоятелния трудов договор за обучение чрез работа или т.нар. дуално обучение.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа