Новини
ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила
07.02.2013
Източник: БСК

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев беше избран за втори мандат в Управителния съвет на ESCO (European Skills, Competences and Occupations taxonomy) - общоевропейски проект за унифициране на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки.

Повторният избор на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев в Управителния съвет на ESCO е признание за България и, в частност - за Българската стопанска камара. Поканата към г-н Данев за включването му в управителното тяло на проекта бе отправена от страна на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия.

В писмо на Европейската комисия до Борда на директорите на проекта ESCO се отбелязва, че с членството си в европейския проект България допринася за ефективното развитие на плановете на ЕС да има единна система с професионални стандарти за хиляди професии. Комисията отбелязва още, че работата с България е все по-ползотворна, защото се извършва в екип, а това е от съществено значение за управлението на ESCO.

Повод за положителната оценка на страната ни е разработваният от БСК проект, който има за цел да създаде единна система за оценка на компетенциите на работната сила в страната. Проектът н пряко кореспондира с общата европейска политика за създаването на единни стандарти, които отразяват знанията, уменията и компетенциите на работещите в различните сектори на европейската икономика.

ESCO е съвместна инициатива на Европейската комисия и държавите-членки, която има за цел да насърчи развитието на уменията и компетенциите на заетите в подкрепа на Европейския портал за професионална мобилност EURES. Целта на инициативата е да бъдат описани най-важните умения, компетенции и знания, които са валидни за няколко хиляди професии. Чрез унифицирането на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки и създаването на карта на съответствието между търсещите работа и наличните работни места, ще се осигури възможност за предоставяне на по-качествени услуги в областта на пазара на труда на европейско ниво.

Инициативата на Европейската комисия ESCO цели постигането на по-добър мониторинг и прогнозиране потребностите от умения, както и придобиване на признаването на умения и квалификации, получени извън ЕС, с което значително да се намали „изтичането" на високо образовани имигранти към работни места за нискоквалифицирани. Резултатите от въвеждането на ESCO ще са от голяма полза и при разширяването на правната рамка на ЕС и националните схеми за „внос“ на работници от трети страни, с което ще се смекчи недостигът на умения на европейския пазар на труда. Чрез изпълнявания от БСК проект България е водеща страна в рамките на ESCO, тъй като българската система за оценка на компетенциите е в пилотна готовност и предстои до края на настоящата година да заработи официално.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа