Новини
ЕКСПЕРТИ НА АМБ УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТА НА БСК ЕКСПЕРТИ НА АМБ УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТА НА БСК
15.06.2012
Източник: АМБ

Експерти и сепциалисти от млекопреработвателни предприятия от София и региона, членове на Асоциация на млекопреработвателите в България се включват в обучението за оценители по проекта на БСК изпълнява „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

Представителите на предприятията попълниха и предадоха необходимите за участие в обучението анкетни карти, мотивационно писмо, автобиография, копие от диплома и други документи.

Водещи на обучението ще са Добрин Падалски и Теодора Борисова.

Програмата за обучението, което е на 26 и 27 юни в хотел „Родина“ в София, включва разглеждане на процесите, свързани с управление на длъжности, методика за оценка на ключови длъжности, анализ и проектиране на длъжности, подбор, анализ и систематизиране на информация за разработване на компетенциите, подходи и инструменти при оценка на компетенциите, управление на времето и мотивация за работа при разработване на компетенциите.

В края на обучението всеки участник попълва тест, който е изходящ.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа