Новини
Държавата подкрепя БСК в разработването на компетентностни модели Държавата подкрепя БСК в разработването на компетентностни модели
14.04.2015
Източник: БСК

„През следващите години Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще работи съвместно с Българска стопанска камара в започнатия от нея процес на разработване на компетентностни модели за упражняване на конкретни професии в ключови сектори на икономиката". Това заяви заместник социалният министър Гълъб Донев на кръгла маса за предизвикателствата пред пазара на труда в България, която се проведе в БСК. Той аргументира това решение с трайното ориентиране на пазара на труда към търсенето на компетенции, а не толкова на дипломи.

 

Според Донев дефинирането на необходимите компетенции за определени професии ще спомогне за по-адекватното определяне на потребностите от работна сила с определени знания и умения и ще допълни вече разработените от МТСП прогнози за търсенето на труд. Прогнозите и тяхното периодично актуализиране са от съществено значение за подобряване на връзката между образование и обучение от една страна и заетост - от друга, каза още заместник-министърът.

 

Задълбочените знания за бъдещите потребности от квалифицирана работна сила са основа за актуализиране на учебните програми, за разработването на мерки и програми за обучение и квалификация на безработни и заети лица, за развитие на дейностите по професионално и кариерно ориентиране съобразно потребностите на пазара на труда. Всичко това ще допринесе за намаляване на несъответствията между търсене и предлагане на работна сила, за развитието на предприятията и конкурентоспособността на българската икономика.

 

Зам. министър Донев съобщи също, че от 2016 г. социалните партньори - синдикати и работодателски организации, ще изготвят краткосрочните прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от квалифицирана работна сила. След това те ще се използват при формиране на политики за насърчаване на заетостта и най-вече за организиране на обучения, съответстващи на потребностите на бизнеса.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа