Новини
Дуалното обучение ще осигури качествени кадри за промишлеността Дуалното обучение ще осигури качествени кадри за промишлеността
16.06.2014
Източник: БСК

Въвеждането на дуалното обучение е един от основните пътища за подобряване на качеството на работната сила в текстилната промишленост. Тази теза защити ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) Томчо Томов на кръгла маса за образованието, квалификацията и реализацията в текстилната индустрия. Събитието беше организирано в Сливен по повод 180-ата годишнина от създаването на първата българска фабрика.

 

„Дуалното обучение е паралелно обучение в предприятие и професионално училище. То е изключително ефективно, защото се осъществява в реална работна среда. Осъществяването му на практика изисква ясно разпределени права и отговорности и сътрудничество между всички участници в процеса, ясен регламент и гарантирано изпълнение на ангажиментите на всяка страна, в това число по отношение на неговото финансиране", подчерта Томов.

 

Той обърна внимание на принципните въпроси във връзка с дуалната система, на които все още няма отговор. Става дума за липсващата нормативна уредба, неяснотите по вида на договорите, които ще сключват обучаемите и работодателите, лицензирнето на подходящите предприятия, пригодността на работните места за обучение, квалификацията на менторите и наставниците, участието на браншовите камари в този процес и много други.

 

Ръководителят на НЦОК припомни основни позиции на Българска стопанска камара за активизиране на пазара на труда. Според БСК за целта са необходими работещи системи за кариерно ориентиране, за прогнозиране на потребностите от квалификации и нови умения, за валидиране (узаконяване) на знания, придобити по неформален път. Неизбежни са отварянето на бизнеса към образованието и създаването на нова концепция за финансиране на професионалното образование. Важно е също изготвянето на секторни квалификационни рамки и на регионални квалификационни профили.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа