Новини
Дуалното обучение влиза в Закона за насърчаване на заетостта Дуалното обучение влиза в Закона за насърчаване на заетостта
17.06.2015
Източник: БСК

Правителството предлага въвеждане на дуално обучение и мерки за разширяване на обхвата и ефективността на активната политика на пазара на труда. За целта ще бъдат внесени промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

 

Предвижда се държавата да плаща на работодателите за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа. Предприятието обаче няма да получава субсидия за времето, през което наетият на дуален принцип работник е на обучение.

 

С приетите от кабинета промени се регламентира нов подход за разработване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Всяка област ще представя само една регионална програма по критерии, заложени в правилника за прилагане на ЗНЗ.

 

Предлага се трудовите посредници да могат да кандидатстват за финансиране за устройване на работа на безработни хора с увреждания или от други групи в неравностойно положение, ако им осигурят заетост за не по-малко от 12 месеца. Субсидираната заетост за младежи се увеличава от 12 на 18 месеца.

 

Предвиждат се средства за работодателите в селското стопанство, които наемат безработни на субсидирани работни места. Разширява се обхватът на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

 

Очаква се предложените промени да създадат условия за подобряване достъпа до пазара на труда, особено за най-уязвимите групи чрез адаптиране на услугите към техните потребности. Предвижда се повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта и взаимодействието й с частните трудови посредници, както и инвестиции в качеството на работната сила.

 

Финансирането на предложените дейности и мерки ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа