Новини
Дуалното обучение влезе в закон Дуалното обучение влезе в закон
14.07.2014
Източник: БСК

Вече няма институционални пречки за въвеждане на дуалната система за професионално образование. Парламентът я узакони чрез промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Текстовете бяха приети на второ четене по-малко от месец преди разпускането на 42-ото Народно събрание.

 

Дуалното обучение комбинира теоретичната подготовка в училище с усвояването на практически умения в реална работна среда. То на практика представлява скрепено с договори партньорство между професионалната гимназия, колеж или център за професионално обучение с един или няколко работодатели, които приемат ученици за стаж в определени дни от седмицата. Системата е създадена в Швейцария и много добре развита също в Германия и Австрия.

 

Според промените в ЗПОО в дуалната система за професионално образование ще могат да се включват младежи от XI и XII клас, които са навършили 16 г. Те ще получават заплащане за труда си.

 

Законът вече позволява професионални знания, умения и компетентности да се придобиват и чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

 

В професионалното обучение се въвежда кредитната система. Кредити може да се натрупват с цел придобиване на професионална квалификация по професия и/или да се прехвърлят за придобиване на професионална квалификация по друга професия от същото професионално направление. Условията и редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити ще се определят с наредба на просветния министър.

 

В ЗПОО беше записано също, че някои професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение могат да бъдат определяни като професии, защитени от държавата на областно ниво. Списъкът със защитените от държавата професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет. Списъкът се актуализира всяка година до края на октомври.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа