Новини
Дуална система за обучение - перфектната комбинация за всеки – за училищата, за служителите и за компаниите. Дуална система за обучение - перфектната комбинация за всеки – за училищата, за служителите и за компаниите.
26.09.2014
Източник: www.economy.bg

 

За инвестициите и предизвикателствата пред компанията  - изпълнителният директор на Аурубис България Тим Курт пред Economy.bg

 

Г-н Курт, през август Вие поехте поста изпълнителен директор на „Аурубис България". Какви са предизвикателствата пред Вас на новата позиция?
Доволен съм от това, което намерих на 1-ви август. Разполагаме с много ентусиазиран и успешен екип. Имах достатъчно време, за да се запозная с детайлите на бизнеса тук с помощта на Никола Треан (бел. ред.: бивш изпълнителен директор на „Аурубис България"). В този смисъл смяната на управлението и моят старт преминаха доста спокойно и леко. Като начало за мен е много важно да продължим работата си по текущите проекти, които трябва да бъдат успешно финализирани, а предстоящите да стартират добре.

Каква е общата инвестиция на Aurubis в България досега? Каква е инвестиционната ви програма в краткосрочен и дългосрочен план?
Настоящата ни инвестиционна програма е в размер на 44 млн. евро. Уверени сме, че ще я приключим в края на тази година. Новата инвестиционна програма за следващата фискална година ще е на стойност около 25 млн. евро. Предстои голяма инвестиционна програма и за 2016 (бел. ред.: тя ще е на стойност около 50 млн. евро). Тя е предвидена за ремонт на завода.

Отразяват ли се политическата несигурност и икономическото забавяне на бизнеса ви в България?
Да, разбира се. Бизнесът ни е свързан с развитието на световната и местната икономика. Не оперираме на самотен остров. За нас е важно да имаме определена политическа стабилност, за да можем да обсъждаме средносрочната или дългосрочната ни стратегия с едни и същи хора, а не да обясняваме постоянно нуждите си. Като цяло за нас е важно да имаме предвидима и прозрачна структура. Това е, което ни е нужно, за да оперираме успешно в България.

За пазарите

Кои са основните ви пазари?
Пазарите ни са на Балканите, разбира се в България. Турция също е много важен пазар за нас. Не можем да пренебрегнем азиатските пазари. Имам добър достъп до тях през Черноморието. Имаме продажби и в някои страни от Северна Африка.

Кои индустрии са крайни потребители на продуктите ви?
Ако говорим за основния ни продукт - меден катод, то след като той бъде претопен отново, може да се използва в кабели. Ако говорим за сярна киселина като вторичен продукт, то тя се използва от производители на торове и от компании в химическата индустрия.

Кои са основните предизвикателства пред компанията като най-голям износител в България?
Нашият износ възлиза на около 90%, а светът е достатъчно голям, че да можем да реагираме гъвкаво по отношение на различни пазари и ситуации.

Планира ли компанията да разшири екипа и среща ли трудности с намирането на подходящи кадри?

Колко служители имате?
При нас директно работят 810 служители, а 1500 души са заети в дейности на трети страни.

Имате ли планове за разширяване на екипа?
Разбира се, ако е необходимо, ще увеличим броя на служителите. Ако инвестиционните ни проекти изискват това, ще го направим. Към момента ние сме се справяме успешно и сме доволни от броя на служителите си.

Имате ли проблеми с намирането на квалифициран персонал в България?
Не бих говорил за проблем, но със сигурност винаги е предизвикателство да се намерят точните хора за различните позиции, изискващи квалифициран персонал. „Аурубис България" обаче е достатъчно атрактивен работодател не само заради заплащането, но и заради допълнителни социални придобивки. Към момента сме доволни, но отправяме поглед към бъдещето, като се подготвяме да привлечем подходящите кадри или като ги обучаваме при нас или като разчитаме на образователните институции в страната. Участваме и в много инициативи за привличане на квалифициран персонал.

Добра идея ли е според Вас въвеждането у нас на дуална система за обучение по примера на Германия и Австрия?
Тази система дава възможност за паралелно обучение в компаниите и в училище. Така учащите получават теоретичните знания, от които имат нужда, но и вече са подготвени практически за работа. Смятам, че това е перфектната комбинация за всеки - за училищата, за служителите и за компаниите. Не мога да се сетя за по-добра система за обучение, която би могла да бъде въведена тук в България.

Пълната статия на може да намерите на

www.economy.bg
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа