Новини
До средата на месец май 2013 г. са обучени 278 души в 17 проведени обучения по ключови компетенции До средата на месец май 2013 г. са обучени 278 души в 17 проведени обучения по ключови компетенции
30.05.2013
Източник: БСК

В рамките на проекта на Българска стопанска камара „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” през месец април 2013 г. стартираха обучения за придобиване и повишаване на знанията и уменията по ключови компетенции  на представителите на целевите групи. Обученията ще се провеждат до края на месец юни в градовете София, Пловдив, Перник, Ст. Загора, Велико Търново, Бургас.


Обученията се извършват в присъствена групова форма на браншово и секторно равнище. Дейността предвижда провеждане на общо 42 броя отделни обучения и 760 обучени лица в областите на мениджърски/социални ключови компетенции, ключови компетенции за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси  и дигитални ключови компетенции.


До средата на месец май 2013 година са обучени 278 представители на целевите групи  в  17 организирани обучения.

 


Анализът на обратната връзка и мониторингът на обученията показват висока степен на удовлетвореност от провежданите обучения по отношение на професионализма на преподавателите, базите за обучение и предоставените учебни материали. Ефективността на обученията се свързва главно с модерния дизайн, интерактивните форми, практическата насоченост на обученията и добрата организация.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа