Новини
Добрин Падалски: Компетентностният подход в управлението на хора пести разходи Добрин Падалски: Компетентностният подход в управлението на хора пести разходи
02.12.2014
Източник: БСК

Чрез използването на компетентностния подход за управление на хора работодателят може да насочва поведението на своите служители в желаната от него посока. Това има чисто икономически ефект - предприятието увеличава рентабилността си при същите фиксирани разходи.

 

Това е само една от реалните ползи, до които може да доведе въвеждането на политика по персонала, базирана на компетенциите.  В същото време то може осезателно да намали разходите за подбор и обучение във фирмата, тъй като позволява много по-фокусирано да се търсят точните хора и много професионално да се обучават вече наетите. В резултат на това може да се свие текучеството - все конкретни икономически показатели, които вълнуват всеки предприемач.

 

До тези изводи стига Добрин Падалски от консултантска компания „Експерт Партнершип", който от няколко години работи по изграждането и внедряването на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Системата е разработена от Българска стопанска камара по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

 

Падалски високо оценява качествата на MyCompetence. „Системата дава възможност за оценка и самооценка. Това е отправната точка за всяко развитие -предприятията да имат представа къде са техните служители спрямо стандартите за тяхното представяне под формата на разписани компетенции. Системата е много удобен начин всеки да се самооцени. Автоматизирана е възможността всеки да получи оценка от своя пряк ръководител или дори от своите колеги под формата на 360 градуса обратна връзка", посочва консултантът.

 

Според него MyCompetence е много полезна и за друг много важен компонент за развитие на персонала - обученията. Системата предлага онлайн обучения, които стават все повече и по-разнообразни. Това позволява на работниците и служителите да разширяват знанията си или пък да верифицират или валидират тяхното равнище.

 

Добрин Падалски няма особени трудности при убеждаването на работодателите в предимствата на компетентностния подход и системата MyCompetence: „Предприемачите и хората, които успешно развиват бизнес, не обичат сложните теории и тези. Затова им казвам съвсем просто: „Вашата фирма печели от това, което хората всеки ден правят в нея. Може да имате хора, които са учили много, които имат голям опит и могат много, но ако днес те не са в настроение, ако са обидени на прекия си ръководител или вкъщи имат проблеми, или са болни и просто чакат да мине денят и не свършват това, на което са способни, Вашата фирма няма да спечели от тях". В този момент вече светва лампата, че компетенциите, описани с конкретни поведения, са истинският източник на създаване на стойност в едно предприятие. Управлението на хора чрез поведения е директна гаранция, че, ако тези поведения се демонстрират всеки ден, нашата фирма ще бъде по-успешна, отколкото е била досега", убеден е консултантът.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа