Новини
Дискусия за новите ключови длъжности в сектор ИТ Дискусия за новите ключови длъжности в сектор ИТ
04.04.2014
Източник: Секторен референт ИТ

Групата по образование в БАСКОМ разгледа и обсъди ключовите длъжности в сектор ИТ на свое заседание, проведено на 18.03.2014г.


Във връзка с изпълнението на проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" участниците стигнаха до извода, че от ключово значение на ниво сектор са длъжностите: Маркетинг мениджър (Marketing Manager),  Мениджър продажби (Sales Manager),  СЕО,  Директор "Човешки ресурси" (Manager HR) и Ръководител екип (Team leader).


На срещата присъстваха г-н Явор Джонев, председател на СКС, председател на групата по образование на БАСКОМ, г-н Стамен Кочков, зам. председател на СКС, г-жа Лиляна Томова, Вътрешна комуникация и развитие на таланти Немечек, г-н Любомир Чолаков, управител на Инфраджистикс България и Димитър Ковачки, секторен референт.




КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа