Новини
Детелина Смилкова: Българската асоциация за управление на хора има огромен, неизползван капацитет Детелина Смилкова: Българската асоциация за управление на хора има огромен, неизползван капацитет
27.05.2015
Източник: Econ.bg

Детелина Смилкова е вицепрезидент на първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането, финансите, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга - ВУЗФ. Била е съветник на министъра на икономиката и енергетиката и председател на съвета на директорите на "Капман Енерджи Грийн Фонд" (Capman Green Energy Fond).


Г-жа Смилкова е новият председател на Българската асоциация за управление на хора.
Номинацията й бе единодушно подкрепена на заседание на Управителния съвет на асоциацията на 28 април 2015.


 

Г-жо Смилкова, наскоро бяхте избрана за председател на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Какви са предизвикателствата пред Вас на новия пост?

До този момент асоциацията се е развивала много сериозно, но посоката, в която искаме да продължим, са нови хоризонти - отварянето й към хора с интерес към професията HR, другите области на мениджмънта, изпълнителни директори, университетските преподаватели. Остават инициативите за млади таланти и студенти.

 

Асоциацията е представителна организация, единствената без алтернатива и като такава играе важна обединяваща роля в бранша. Забележете, че когато се създаде една организация, тя започва след няколко месеца да се рои. Ние имаме около 2000 експерта членска маса, които представляват около 850 компании. Над 5% са членовете, които не са тясно профилирани в областта на управлението на хора, но са с интерес и познания в материята - тоест ролята ни е както да разширяваме хоризонтите за членовете си, така и да приобщаваме нови съмишленици.

 

Респектирана съм от огромния, неизползван капацитет на тази организация. По повод на това вече сме в преговори, даже имаме и първите резултати, след като бях избрана за председател, асоциацията вече ще участва в комисии на Народното събрание със свои мнения, предложения, решения. Радвам се, че парламентът откликна на нашата идея да съдействаме, да подпомагаме, да даваме полезни за работодателите решения.

 

Заедно с партньорите от Българска стопанска камара (БСК) ще присъстваме и в социалния диалог на национално ниво. Обмисляме и първата конференция с подкрепа на правителството, която ще е като обмен на добри практики между бизнеса и държавната администрация за подбор на добри специалисти. Работим много активно.

 

Съвсем наскоро започнахме срещи с някои други партньорски организации за създаване на механизъм за улесняване на ресурсното осигуряване на IT пазара, който е невероятно голям проблем в този момент. Така че това са неща, за които се радвам, че намерихме подкрепа. За нас това са нови предизвикателства, които стоят пред организацията. Разбира се, пак казвам, всичко това, което е направено до този момент, работи и ще бъде продължено, но залагаме към отваряне на нови хоризонти, диалог с държавна администрация и правителството Продължаваме и управлението на различни проекти, за да можем да изграждаме едно следващо поколение кадри, което е малка част от задачите пред HR мениджърите.

 

Каква е основната роля на асоциацията и какви предимства носи членството в нея?

Асоциацията работи постоянно за утвърждаването на най-високите професионални стандарти и помага на членовете си с ноу-хау, контакти, семинари, конференции, обмяна на практики и инфoрмация.

 

Като председател на Асоциацията за управление на хора какви са най-големите предизвикателства пред професията?

Всички професии се променят, появяват се нови, нечувани досега. Специалистите, които управляват хора не остават неповлияни от тези процеси. Изискванията към тях са все по-интердисциплинарни - те трябва да са и маркетолози, и психолози и да имат все по-задълбочени финансови познания. Най-голямото предизвикателство пред тях винаги е било и остава да помагат за реализирането на бизнес целите на организацията, която представляват.

 

Установяването на единни стандарти е задача пред гилдията в България и асоциацията работи по въпроса отдавна, като вече има реален напредък по въвеждането на сертифициране на специалистите в бранша.

 

Едни от постоянните оплаквания на бизнеса са, че липсва квалифициран персонал. Как може да се подобри връзката между университетите и бизнеса?

Моята позиция за образованието в България е, че това е най-нереформираният сектор. Ако продължаваме така, обществото ще потъва все по-надолу. И тук сме готови за съдействие. Имаме експертни прогнози, съвети за знания и умения на различните образователни нива. Подкрепяме и проекта на БСК за „My competence". От две години съм член на Управителния съвет на асоциацията, като тази година започнахме с конференции, семинари. Но ми се струва, че в тази държава трябва да се показват примери. Затова миналата година направихме събитие „HR в действие", където срещнахме 12 компании със студенти. Това е състезание за студенти от специалности, свързани с управление на човешките ресурси - състезание на теория срещу практика, където познанията, усвоени по време на обучението трябва да намерят приложение в реалните предизвикателства на HR функцията. Желаещите да присъстват бяха много, младите хора имат желание за такива инициативи. Срещнахме теорията и практиката, като се получи нещо много успешно. Компании останаха доволни, студентите също. Голямата пропаст остава връзката между държавата и университетите. Бизнесът се опитва да инвестира, да прави нещо, но без политическата воля и желанието на държавата университети да комуникират и да правят политика, това ще е много трудно.

 

Какви качества са нужни, за да се подберат правилните хора за конкретна компания. Кои са основните характеристики, на които трябва да отговаря кандидатът?

Всяка компания сама подбира своите кадри. Това е свързано в зависимост от секторите, от културата на компанията, от това какво тя цели, каква е политиката, стратегията й. Това, което мога да обобщя, за новите умения на новите работни места, че вече се говори за компетенции, умения, точки, социално-емоциаоналните компетенции са много важни. Всяка компания сама решава какви ще са характеристиките и качествата на позициите, които ще подбере.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа