Новини
Девет компании се учиха да разработват компетентностни профили на длъжности чрез MyCompetencе Девет компании се учиха да разработват компетентностни профили на длъжности чрез MyCompetencе
14.05.2015
Източник: БСК

Специалисти по човешки ресурси от девет компании се включиха в първото издание на новата инициатива на Българска стопанска камара, наречена „HR работилници". В продължение на половин ден те се учиха да разработват компетентностни профили на длъжности, като използват Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), разработена от БСК по европейски проект.

 

В началото на обучението Евелина Ведър от Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) запозна участниците с основните функционалности на MyCompetencе и типовете компетентностни модели. Тя отдели специално внимание на практическите ползи от приложението на компетентностния подход в управлението на човешкия капитал. Сред главните ползи за организациите тя посочи идентифицирането на дефицитите в потенциала на организацията, както и на „излишъците" и резервите в способностите на служителите. „Освен това внедряването на такъв подход осигурява прозрачност и справедливост на процесите по управление на човешкия капитал", подчерта Ведър.

 

Служителите също печелят от използването на компетентностния подход, тъй като получават ясна визия и конкретни стандарти за работата, обективна оценка на техния индивидуален принос, яснота за своето кариерно развитие и обвързано с резултатите възнаграждение. В крайна сметка те са по-успешни и удовлетворени от работата си и устойчиви на пазара на труда.

 

Втората част на HR работилницата беше посветена на практически упражнения. Представителите на компаниите използваха функционалностите на административния панел на MyCompetencе за разработване на длъжности, дефинираха и определяха дизайна на компетенции. Същинското разработване на компетентностен профил на длъжност чрез MyCompetence беше включено във финалния модул на заниманията.

 

„Целта на работилниците е да предоставят възможност на участниците да развият конкретни практически умения за използване на MyCompetence при въвеждането и прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.", обясни Томчо Томов, ръководител на НЦОК.

 

Първото обучение от поредицата „HR работилници" определено изпълни тази задача. „За мен това обучение беше ценно, защото се запознах с богатите възможности на MyCompetence. В системата има функционалности, които със сигурност ще използвам в работата си занапред. Най-полезни ще ми бъдат създаването на фирмен компетентностен модел и електронните обучения", сподели Светлана Николова от И.ФО.ЖЕ.КО - Центъра за обучение по мениджмънт и търговия на „Доверие-Брико".

 

В HR работилницата участваха и специалисти по персонала, които имат начална информация по прилагането на компетентностния подход в управлението на човешкия капитал, но имат нужда от обогатяване и задълбочаване на знанията.

 

В „Булстрад живот" например има компетентностен модел, разработен от компанията-майка „Виена иншурънс груп". Пред отдел „Човешки ресурси" обаче стои предизвикателната задача да адаптират модела към българските условия, да подготвят служителите за неговото използване и да го внедрят. „Сега сме в начален етап. Започнали сме комуникация на ниво мениджмънт. Имаме намерение да прилагаме модела за ръководните и експертните позиции. Засега извън него ще останат търговските длъжности, които оценяваме с друг инструмент", обясни Николай Димитров от „Булстрад живот".

 

От представените на обучението компании най-голям досегашен опит в използването на компетентностния подход имат в „Шнайдер Електрик". „Ние имаме компетентностен модел, но не сме включили всички длъжности. Предстои да разширяваме обхвата, затова днешното обучение е много полезно", отбеляза Елена Христова от отдела по персонала в компанията.

 

НЦОК планира серия от практически занимания, насочени към различни варианти за използване на MyCompetence, всеки от които ще бъде тема на отделно обучение.  Следващата HR работилница ще бъде на тема „Развитие на компетенции чрез електронните обучения на MyCompetence".
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа