Новини
Две нови компании от сектора Търговия на дребно ще работят по проекта на БСК Две нови компании от сектора "Търговия на дребно" ще работят по проекта на БСК
26.06.2014
Източник: СКС "Търговия на дребно"

На свое заседание от 25.06.2014 г.  секторното референтно звено „Търговия на дребно” увеличи своя капацитет с нови две пилотни предприятия - "КМБ България" ЕАД (Карфур) и "Билла България" ЕООД.

 

Сред пилотните предприятия от сектор "Търговия на дребно" отдавна е друга голяма търговска верига - "Кауфланд България". Секторният компетентностен модел се въвежда и тества в още девет фирми от цялата страна - София, Пловдив, Монтана, Петрич, Елин Пелин и др.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа