Новини
Двама водещи специалисти от машиностроенето са привлечени като експерти в ESCO
Източник: ББК-Машиностроене

Двама водещи специалисти от машиностроенето са привлечени като експерти в ESCO Европейската комисия се ангажира да разработва класификация на европейските умения, компетенции, квалификации и професиите (ESCO), в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от сферите на труда, образованието и обучението и социалните партньори. За тази цел вече са създадени и работят 11 секторни референтни групи за разработванеим им. Секретариатът на ESCO е оценил професионалния профил на кандидатите от страните-членки, в т.ч. от България във връзка с работата, която следва да се осъществи в ESCO. За членове на референтната група „Добивна и тежка промишленост“ от българска страна са назначени: • г-жа Христина Педикова – Генева, директор „Човешки ресурси“ в „Хранинвест ХМК“АД, Стара Загора и • г-н Емил Райчев, изпълнителен директор на „БестТехника-ТМ“АД, Радомир. 22.08.2014г. ББК-Машиностроене


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа