Новини
Готови са професионалните стандарти за 17 ключови длъжности в ИТ индустрията Готови са професионалните стандарти за 17 ключови длъжности в ИТ индустрията
19.12.2014
Източник: БСК

Компетентностните модели в сферата на информационните технологии вече са 17. След като през 2013 г. бяха разработени професионалните стандарти за 12 основни експертни длъжности в ИТ индустрията, в края на тази година Секторният консултативен съвет утвърди изискванията за пет нови позиции на управленско ниво - изпълнителен директор, директор „Човешки ресурси", маркетинг мениджър, мениджър „Продажби" и ръководител на екип от програмисти.

 

Компетентностните модели в ИТ бизнеса са създадени по проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от Българската стопанска камара. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е партньор и референтно звено на БСК за ИТ сектора. Той е една от двадесетте ключови индустрии, включени в проекта, чиято цел е повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работещите и кандидатите за работа.

 

Компетентностните модели могат да бъдат използвани от работодателите за формулиране на изискванията им към служителите, заемащи съответните длъжности в дадената компания, както и от самите служители за самооценка и оценка чрез 360-градусова обратна връзка по отношение на знания, умения, компетентности и препоръки за тяхното професионално развитие.

 

Профилите на 12-те изпълнителски позиции в ИТ сектора отдавна са достъпни в Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence (http://mycompetence.bg/), която е отворена за регистрация на индивидуални и корпоративни потребители. Предстои там да бъдат качени и детайлите за петте управленски длъжности.

 

Моделът на длъжност в MyCompetence има два основни компонента:

  - описание на длъжността - цел, задачи, условия на труд, минимален осигурителен доход, необходими знания и умения, изисквана квалификационно ниво, професионален опит и допълнително обучение;

 

  - компетентностна рамка с 9 до 12 компетенции, които са разписани с дефиниция, тип, нива на проявление и поведенчески индикатори. Индикаторите са образци на поведения в контекста на сектора, извлечени непосредствено от практиката, чрез които се измерва нивото на притежание на компетенцията. Поведенческите индикатори илюстрират как компетенцията от абстрактно наименование се превръща в конкретни, ясни и измерими действия, описващи профила на успешния служител или работник, заемащ съответната длъжност. Компетенциите са класифицирани в три групи - общи за сектора, специфични за длъжността и управленски (ако позицията изисква такива).

 

Моделът на длъжност не е длъжностна характеристика. Длъжностната характеристика определя КАКВО трябва да върши служителят (работникът), докато компетентностният модел на длъжността подсказва КАК трябва да го върши, какви поведения са приемливи за работодателите в сектора и с какво се отличава успешното от посредственото представяне.

 

Освен компетентностни модели системата MyCompetence предлага и различни други ресурси:

- инструмент за самооценка за съответствие към изискванията за избрана от потебителя длъжност и препоръки за развитие;

- платформа за електронни обучения;

- инструменти и тестове за оценка на компетенции;

- ресурсен каталог, включващ широк набор от справочна информация за развитие на човешките ресурси.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа