Новини
Възможностите на MyCompetence бяха представени пред академичната общност в Свищов Възможностите на MyCompetence бяха представени пред академичната общност в Свищов
19.09.2013
Източник: БСК

Възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence бяха представени на 17 септември т.г. пред ръководството и представители на различните факултети в Стопанска акадеция „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Надежда Димитрова – експерт в Националния център за оценка на компетенциите към БСК, запозна участниците в срещата с възможностите на MyCompetence да подпомогне процеса по актуализиране на учебните програми спрямо изискванията на бизнеса, на база прилагането на компетентностния подход. Основна тема на проведената дискусия бе връзката между квалификация, компетенции и професионални стандарти.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа