Новини
Все повече заети сравняват компетенциите си с професионалните стандарти на бизнеса Все повече заети сравняват компетенциите си с професионалните стандарти на бизнеса
19.11.2014
Източник: БСК

Значително се увеличава интересът към тестовете за оценка на компетенциите в MyCompetence.bg


С 50 000 са се увеличили посещенията на уебстраницата на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg. Системата е разработена от Българската стопанска камара. MyCompetence.bg е онлайн инструмент за управление на човешките ресурси на базата на компетентностния подход. MyCompetence.bg дава възможност на работодателите да управляват и оценяват представянето на своите служители спрямо единни професионални стандарти, припознати от бизнеса. За заетите използването на системата е възможност за проверка на натрупаните знания, умения и компетенции според изискванията на бранша. Търсещите работа и учещите могат да използват системата, за да самооценят натрупаните знания и опит за реализацията в определена сфера или преди заемането на конкретна длъжност.


Данните за използването на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg показват още, че нараства интереса към електронните обучения със свободен достъп. Най-много курсисти са преминали обучения за формирането на дигитални компетенции (базово ниво) и управление и лидерство. Повече от 1000 души са преминали през самооценка в различни компетенции. Потребителите на информационната система са се тествали основно за степента на притежание на мениджърски компетенции, търговски компетенции и социални компетенции. Отчетен е и голям интерес към тестването на емоционална интелигентност.


След реализираната от БСК информационна кампания за популяризиране на системата чрез националните телевизии се отчита завишен интерес към Mycompetence.bg. За по-малко от месец повече от 1500 потребители са се регистрирали в системата и са ползвали различни функционалности на онлайн продукта.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа