xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Всеки трети висшист работи под квалификацията си
Новини
Всеки трети висшист работи под квалификацията си Всеки трети висшист работи под квалификацията си
03.06.2012
Източник: bTV

Всеки трети висшист у нас работи под квалификацията си, а в същото време българският бизнес все по-трудно намира квалифициарани кадри. Къде се къса връзката между нуждите на бизнеса и това, което образователната ни система предлага?


Мартин Драганов е от късметлиите - със специалността, която е избрал, влиза в топ 5 на най-търсените професии. Учи компютърни технологии и вече набира опит като програмист.


„Това ми беше интересно и се насочих директно, първо учих телекомуникации, сега се прехвърлих компютърни системи, те са свързани. Не съм се и замислял да търся нещо друго", казва младежът.


Най-дефицитни са инженерите, но образователната ни система продъллжава да бълва потенциално безработни хора - оплакват се работодателите. „Над 60% от рабоодателите твърдят, че трудно и почти не могат да намерят квалифицирани специалисти. В основата на всичко са кадри с техническа специализация", обяснява Томчо Томов.


Тези науки са по-трудни и не винаги добре платени, затова интересът на младите хора към тях намалява. Държавата обаче също не помага, смята ректорът на Техническия университет. „Държава, която иска просперитет в развитието си, не може да се развива без ясно израрзена развита индустрия. Индустрията е тази, която създава парите и брутния национален продукт", коментира професор Мартин Христов.


Най-масовите професии в София са охранител, касиер и продавач. Над 30 на сто от висшистите заемат длъжности, които изискват по-ниска квалификация. И тази година истински хит сред абитуриентите са хуманитарните специалности, за които вече има пренасищане на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа