Новини
Всеки пети работодател ще наема през лятото Всеки пети работодател ще наема през лятото
08.06.2015
Източник: БСК

      Всеки пети работодател в България (21%) се кани да наема персонал през третото тримесечие на 2015 г. В сравнение със същия период на миналата година резултатите се подобряват с 2 процентни пункта. Те остават относително стабилни в сравнение с миналото тримесечие.

 

      Това показва традиционното обзорно проучване за заетостта на агенцията за подбор на кадри Manpower. То се основава на отговори от 751 компании, работещи на българския пазар. Те са запитани дали имат намерения да назначават или съкращават работници и служители през следващото тримесечие.  

 

Българските работодатели очакват през лятото на 2015 г. наемането да продължи с предпазливо оптимистично темпо, установяват от Manpower.

 

      Най-големи са плановете за наемане в секторите „Производство" и „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" с прогнози съответно +18% и +16%.

 

      Очакваното увеличение е особено сериозно в сектор „Минно дело" - 13% в сравнение с второто тримесечие от тази година и 15% в сравнение със същия период на миналата година. Това е най-големият ръст от началото на обзорното проучване през 2011 г.

 

Темпото на наемане в сектор „Транспорт, складове и комуникации" леко намалява, но все пак тенденцията остава положителна с нагласи за увеличение на персонала с 11%.

 

      С 8% се очаква да се повишат назначенията през активния сезон в сектор „Ресторантьорство и хотелиерство". Резултатите са относително стабилни в сравнение със същия период на миналата година и второто тримесечие на 2015 г.

 

      Работодателите в публичния и социален сектор предвиждат да наемат 7% повече хора през следващите три месеца. Скромни са плановете за назначаване в строителството - +6%, което е с 6 процентни пункта по-слабо отколкото през второто тримесечие на 2015 г. Работодателите в сектор „Земеделие, гори, лов и риболов" споделят прогноза от +4%. Очакванията са с 1 процентен пункт по-слаби в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. и с 6 процентни пункта по-слаби спрямо същия период на миналата година.

 

Единствената отрицателна прогноза е от сектор „Електричество, вода и газ" - -1%, която все пак се подобрява с 3 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на тази година.

 

„Това тримесечие наблюдаваме по-големи инвестиции в строителството. 7,7% е ръстът на започнати строежи на сгради в България през първите месеци на тази година. Само за първите няколко месеца от годината са започнати 965 сгради. Този процент е подкрепен и от големия наплив за саниране", коментира Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия.

 

Бизнесът на спомагателните производства за автомобилостроенето също се развива, като повече от 45 фирми в сектора се развиват интензивно и разширяват своите производствени съоръжения.

 

Работодателите от всички пет региона, включени в проучването - Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна, съобщават позитивни планове за наемане. Най-оптимистични са тези от Пловдив с прогноза от +15%. Точно след тях е София с +13%, следвана от Русе с +7%. Работодателите от Варна прогнозират ръст от 4%. На последно място, но все пак с положителни прогнози, са работодателите от Бургас с +3%. Резултатите на Бургас, Пловдив и София се увеличават в сравнение с второто тримесечие на 2015 г., докато резултатите на Русе и Варна намаляват.

 

Компании от всички големини са готови да наемат, но най-оптимистични планове имат големите с прогноза от +19%. Следват ги средните предприятия, където работодателите очакват ръст от 14%. Работодателите от малките и микро компаниите споделят прогнози съответно от +7% и +4%.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа