xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Всеки втори работодател в България трудно намира персонал
Новини
Всеки втори работодател в България трудно намира персонал Всеки втори работодател в България трудно намира персонал
18.05.2015
Източник: БСК

Всеки втори работодател в България трудно намира персонал. Липсват кандидати с необходимата квалификация, технически умения и опит. Това показва годишното проучване на международната консултантска компания Manpower Group, проведено сред бизнеса в 42 държави. В сравнение с миналата година фирмите в нашата страна, които не могат да запълнят работните си места, са с 6% повече.

 

Най-бавно и сложно се намират инженери, квалифицирани работници, мениджъри и ИТ специалисти. В това отношение няма промяна от 2014 г. насам. След четвъртата позиция се нареждат счетоводители и финансисти, шофьори, лекари и други здравни работници, търговски представители, ръководители на проекти. Заради началото на летния сезон на десета позиция сред най-търсените професии е персонал за ресторанти и хотели.

 

Подобни данни се съдържат и в проучванията на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.  Според тях критичен е дефицитът в медицинските професии - лекари, фармацевти, медицински сестри, парамедици, здравни мениджъри. Аналогично е положението при биоинженерите, учителите и социалните работници. Не достигат специалисти в софтуерната индустрия, нанотехнологиите, мехатрониката, мобилните комуникации, приложните науки, енергетиката, химията, строителството, машиностроенето.

 

Нараства потребността от специалисти в туризма, промишлената екология, промишлената електроника, на квалифицирани хора с профил във високите технологии, електромобилите, производството на компоненти за автомобили. Остава устойчива нуждата от бизнес анализатори, финансисти, маркетингови специалисти,  функционални мениджъри, консултанти.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа