Новини
Врачанска фирма ще обучава сама кадрите си Врачанска фирма ще обучава сама кадрите си
02.07.2014
Източник: БСК


Професионална техническа гимназия във Враца не предлага необходимите кадри за нуждите на бизнеса

 

Проблемите, свързани с липсата на квалифицирани кадри в сектор „Мехатроника", бяха тема на дискусионен форум, проведен на 1 юли 2014 г. в гр. Враца. Форумът бе организиран от Диана Варганова изпълнителен директор на фирма "Ромтех - 3 ЕС", и Индустриална стопанска камара - Враца, с председател Димитър Иванов, управител на фирма "Чех-пласт". В дискусията се включиха представители на Българската стопанска камара (БСК), Клъстер „Мехатроника и автоматизация", образователни институции и местни предприемачи.

 

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от сближаване на професионалните и образователните стандарти. Началото на този процес вече е поставен чрез изградената от БСК с финансиране по ОП „Развитие на чавешките ресурси" Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence. Чрез нея всеки може да провери дали знанията и уменията му отговарят на изискванията на бизнеса за съответната професия и длъжност, както и да открие възможожности за повишаване на своите знания и умения.

 

"Необходими са ни хора със специфични знания и умения, които да работят на съвременни машини по актуални стандарти, а не просто със завършено образование. От всички шест специалности, които предлага Професионалната техническа гимназия в града, нашата фирма може да се възползва само от една, и то отчасти. Във висшето образование също има много недостатъци", коментира Диана Варганова. Тя съобщи, че предстои в новата сграда на управляваната от нея компания да бъде открит Център за професионално обучение, който ще подготвя главно кадри за предприятието. Така фирмата се опитва да преодолее проблема с липсата на специализирани паралелки в местната професионална гимназия. „Ромтех - 3 ЕС" е едно от пилотните предприятия за сектор "Мехатроника и автоматизация" по проекта на БСК и активно прилага в своята дейност възможностите на интернет платформата MyCompetence.

 

Фирмата осигурява над 150 работни места в най-бедния за целия Европейскии съюз район - Северозападна България. Производствените дейности включват електронни и електро-механични продукти, пластмасови детайли, метални кутии и кабелни снопове. Фирмата обслужва както българския пазар, така и чуждестранни клиенти. В момента произвежда главно за Англия и Италия. Участниците в срещата имаха възможността да се запозонаят  на място с дейността на „Ромтех - 3 ЕС".

 

Възможностите на друг проект, насочен към оценката на компетенциите на работната сила, бяха представени от Красимира Брозиг, главен секретар на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Координираният от нея проект по ОП „РЧР" - „Нова възможност за моето бъдеще" има за цел да бъде създадена система за валидиране на придобити по неформален път знания, умения и компетенции. Проектът дава шанст работници и служители от различни икономически сфери да докажат своите умения и да получат официално признат документ, което увеличава възможностите им за по-добро професионално развитие и предимство на пазара на труда. От местния инспекторат по образование във Враца споделиха, че над 300 лица са преминали през етапа на консултирането за валидиране на знания.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа