Новини
Българският бизнес все още няма нужда от чужденци Българският бизнес все още няма нужда от чужденци
05.06.2015
Източник: БСК

Икономическата среда в България е неблагоприятна, безработицата е висока, а работните места като цяло са малко. Ето защо търсенето на чужденци на българския трудов пазар все още е слабо. Изключения са само ИТ индустрията и аутсорсингът.

 

 Повечето имигранти, дори висококвалифицираните, не могат да се интегрират на пазара на труда в нашата страна. Една от важните причини за това са значителните процеси на деиндустриализация, които протичат в българската икономика, заяви пред в. „Капитал дейли" Жечко Димитров, програмен директор в Българска стопанска камара (БСК). По негови думи в момента се наблюдава сериозно намаляване на големите предприятия, а заедно с тях и на средните и малките компании за сметка на еднофамилните дружества, които се занимават с услуги. Хората, които излизат от производството, създават дребен бизнес, който рядко има необходимост от висока квалификация. 

 

В краткосрочен план "трябва да създадем инфраструктура, която генерира индустрия и работни места. Тогава наистина ще има нужда от висококвалифицирани специалисти, както български, така и чуждестранни", каза Димитров.

 

В дългосрочен план все пак работодателите ще изпитват все по-голяма нужда от кадри с висока квалификация, част от които трябва да дойде отвън. За тази цел е необходимо да се намери начин за комуникация между чуждестранните специалисти и българското общество, както и да се подобри информираността по отношение на процедурите по наемане на служители от трети страни сред работодателите, единодушни са експертите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа