Новини
Браншовата камара е организация-партньор на два Технически университета при кандидатстването им с проекти по ОП“РЧР“ за привеждане на учебните им програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, а в трети проект участва с експерти.
11.06.2012

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

            На 08 юни т.г. в 16.30ч. изтече срокът за представянето на проекти за привеждане на учебните програми във ВУЗ в съответствие с изискванията на пазара на труда. Бенефициенти са ВУЗ, а партньори - национално представителни организации на работодателите, браншови камари, фирми.

         Браншовата камара е партньор (единствен) в проекта на ТУ-Габрово като от страна на фирмите са ангажирани 15 души ръководители, зам. ръководители, ръководители на направления. В проекта на филиала на ТУ-София в Пловдив браншовата камара е съпартньор, в т.ч. заедно с БСК. Камарата участва с водещ експерт и в проект на ТУ-София, чрез АИКБ.

         При класиране и реализиране на горните проекти ще укрепнат и ще се разширят връзките на фирмите от машиностроенето с ВУЗ и обучението на студентите в тях ще се приведе много по-пълно към изискванията на производството.

 

 

          11 юни 2012г.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа