Новини
Бордът на директорите на ESCO беше информиран за Информационната система за оценка на компетенциите на БСК Бордът на директорите на ESCO беше информиран за Информационната система за оценка на компетенциите на БСК
18.06.2013
Източник: БСК

На поредното си заседание миналата седмица бордът на директорите на проекта „Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO)“ беше информиран за Информационната система за оценка на компетенциите My Competence. Тя се разработва от Българска стопанска камара по проект в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 

Пред директорите на  ESCO изпълнителният председател на БСК Божидар Данев обясни предимствата на My Competence. Системата съдържа не само изисквания към професии и длъжности, но също така инструменти за оценка самооценка, както и ресурси за повишаване на квалификацията и уменията. По  този начин My Competence отразява динамиката на променящата се бизнес среда и затваря кръга образование – пазар на труда.

 

Проектът ESCO ще продължи до 2017 г. Той се стреми да въведе мултиезична, структурирана и лесна за използване терминология за уменията, компетенциите и професиите, която да улесни комуникацията между бизнеса и образователните институции. Целта е да се намери общ език между потребностите на работодателите и образователната система, които заедно да се стремят към устойчив растеж.

 

ESCO се базира върху Международната стандартна класификация на професиите (ISCO) и върху класификацията на професиите, уменията и компетенциите на Европейския портал за професионална мобилност EURES.  ESCO предвижда изработване на изисквания за формални и неформални квалификации,  умения и компетенции за близо 5000 професии и 6000 длъжности, преведени на всички 22 официални езици в ЕС.

 

Първоначална версия на класификацията на ESCO ще бъде представена в края на октомври 2013 г.

 

Координатори на този проект са главните дирекции „Заетост, социални въпроси и включване“ и „Образование и култура“ в ЕК.

 

Партньори в ESCO са субектите, които предлагат услуги за осигуряване на заетост в публичния, частния и неправителствения сектор, социалните партньори, образователните и обучителните институции, секторните съвети за професионални умения, специалистите по управление на персонала, подбон и наемане и кариерно развитие, статистическите и социологическите организации, експертите по комуникация, разработчиците на софтуер за образование и управление на хора, международни организации, които имат отношение към заетостта от типа на Международната организация по труда и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа