Новини
Божидар Данев: MyCompetence.bg e резултат и на усилията на конкуренти, които са загрижени за качествения човешки капитал Божидар Данев: MyCompetence.bg e резултат и на усилията на конкуренти, които са загрижени за качествения човешки капитал
24.10.2014
Източник: БСК

 

 

Какво налага създаването на информационната система MyCompetence и защо БСК я разработва? 

Един от големите проблеми на българската икономика са човешките ресурси. Без добре подготвени човешки ресурси не могат да се усвояват инвестиции и не могат да се въвеждат високи технологии. Бизнесът наблюдава сериозен дисбаланс между това, което произвежда образователната система и това, което налага пазарът. Идеята да създадем системата MyСompetence се роди, за да може българският работник и българският работодател и институциите, които управляват проблемите свързани с човешките ресурси, да имат един инструмент за проверка на компетенциите на заетите. Това ще помогне за доближаване на професионалните до образователните стандарти или по-скоро, обратното - образователните да се доближат до професиналните стандарти.

 

Защо Българска стопанската камара разработва тази система, тя не е ли отговорност на държавата?

За мен БСК, преди всичко, трябва да се грижи за бизнеса. Тя трябва да му предоставя подготвен човешки ресурс, квалифициран, защото това е част от грижата ни за просперитет на българската икономика. Без висококвалифицирани кадри, които да отговарят на динамиката на пазара на труда, ние не бихме могли да говорим за просперитет на българската икономика. Забележете нещо много важно - нашата система е динамична, тоест променят се условията на пазара на труда, променят се изискванията за умения и компетентности, и най-важното - създава се една сериозна възможност, дори всеки участник на пазара на труда сам да провери своите компетентности и да види за какво е подходящ. Като че ли балкански манталитет е винаги да надценяваме своите възможности. Нещо, което е много съществено - висшето образование да вижда дали неговите академични програми отговарят на изискванията на пазара на труда и да настройва своите академични програми, така че да задоволява изискванията на пазара на труда.

 

Как убедихте конкуренти в даден бранш да се съберат на едно място и да помислят за професионалните стандарти, кое беше решаващото?

Всеки един от конкурентите трудно може да води самостоятелна политика по отношение на човешките ресурси на браншово ниво.

 

Като говорим за предизвикателства на пазара на труда, кои са най-тревожните факти?

България е в едно много интересно състояние в момента. Не случайно често употребяваме израза "Има много свободни работни места, но няма хора, които да заемат тези свободни работни места". Налице е бурно технологично развитие в различни сектори, какъвто е примерът със сектор „Информационни технологии". В момента България има немалък  износ на продукти на информационните технологии, немалко поръчки, които надвишават  два пъти капацитета на този решаващ сектор, но... няма хора. Няма хора, които да работят, няма подготвени кадри, това е основният индикатор за дисбаланс между образователната система и пазара на труда.

 

Каква е връзката на MyСompetence с Европа? 

Ние пряко участваме в управлението на европейския проект за ESCO. При нас, обаче, е налице обратната връзка за прилагането на компетентностния модел на ниво сектор.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа