Новини
Божидар Данев: МуCompetence.bg може подобри усъвършенстването на квалификацията на работещите Божидар Данев: "МуCompetence.bg може подобри усъвършенстването на квалификацията на работещите"
27.01.2014
Източник: СКС "Млекопреработване"

Квалификацията на персонала във фирмите е ниска, проектът на БСК и системата „My Competence" дават възможности за усъвършенстване.

 

Интервю на Магдалена Апостолова

 

- По проекта на БСК бяха разрабетени на този етап компетентностни модели на 20 ключови длъжности за сектор „млекопреработване".  Системата „My competence" заинтригува пилотните предприятия, а ОМК използва възможностите й, за да я наложи и внедри. Какво ще спечелят  фирмите от използването и въвеждането на системата, как ще се развива в бъдеще тя?

 

- Трябва да е ясно, че работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри в проучените области. Почти 40% от работодателите, които участват в наше допитване, казват, че са наели хора, чиято квалификация не отговаря на изискваната за работното място. Всеки четвърти от наетите от бизнеса има по-висока от изискваната, а 12% са с по-ниска квалификация. На практика на пазара има пренасищане от кадри с една и съща квалификация и същевременно остра потребност от кадри с друга квалификация. Почти всеки трети от участниците в нашето допитване заявява, че придобитите в резултат на образованието знания и умения не съответстват на потребностите на практиката. Подготовката на кадрите в образователната система в голяма степен не отговаря на изискванията на работната среда.

Нашата система MyCompetence прави нещо много важно - позволява да се формулира това, което организацията цени и очаква от своите служители. В системата работодателите могат да възложат цели на своите работници, както и яснота относно това кои компетенции са от критична важност за изпълнението на целите. MyCompetence улеснява мениджърите при задаването на стандарти за добро трудово представяне. В следствие на това те могат да получат обективна база за ефективна обратна връзка и справедливи аргументи в оценките на представянето на служителите. С въвеждането на системата на ниво предприятие се спестяват разходи за обучение и развитие. Но най-вече, системата позволява компетенциите да се обвържат с бизнес процесите във фирмата.

 

- Ще си подадат ли ръка бизнесът и образованието в сегашната ситуация, за да бъдат подготвени необходимите специалисти? Има ли БСК виждане,  собствена идея за осъществяване на дуалната система на обучение във фирмите, включително и тези  от млечния бранш, където се изисква висока степен на професионална квалификация, безопасност и хигиена?

 

- Вижте, основната работа на държавата, която иска да въведе дуалната система у нас, е да намери точното място на бизнеса в процеса. Бизнесът трябва да е партньор на държавата в дуалната система, а не само да дава пари. Според мен, налице е дълбоко неразбиране от целия политически елит за дуалната система. У нас тя е опит на бизнеса да се прехвърлят сериозни отговорности, без да има ясна връзка между образователната система и пазара на труда и без бизнеса да има достатъчно права да влияе на процеса. Например, никъде не се предвижда бизнесът да участва в разработването на учебните програми в подготвения от МОН модел за партньорство „професионална гимназия - предприятие". Там се говори бизнесът единствено да дава пари, а не да участва равноправно в системата. По този начин бизнесът ще се ползва да научи учениците на работа. В Германия, Швейцария и Австрия отговорността е разумно поделена.  Това, което се планира да се приложи като модел у нас, е побългарена версия на дуалната система, която е по-скоро палиативно решение на проблема с многото млади хора без умения и компетенции.

 

- Какво предвижда БСК като работодателска организация, в практически план, в развитието  на отношенията с млечния бранш - Асоциацията и фирмите-членове през 2014 г. ?

 

- Сигурно знаете, че тази година БСК провежда своето редовно Общо събрание. В един от приоритетите, които обсъждаме за бъдещата ни дейност, сме заложижи подкрепа на инициативи за обединяване на отделни работодателски организации в един сектор на икономическите дейности. Считаме, че това е подходящо и за организациите в сектора на млекопреработването. Надали същетвуващите в момента организации имат принципиални различия в сферата на социалния диалог, професионалното обучение, условията на труд и т.н. Едно обединяване, за което между впрочем вашата организация има идея от доста време, според нас ще ви направи по-силни и с по-голяма чуваемост в публичното пространство не само у нас, но и при контактите Ви с партньори от другите страни от ЕС.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа