Новини
Бизнесът търси функционални мениджъри Бизнесът търси функционални мениджъри
26.05.2015
Източник: БСК

Европейска квалификационна рамка пренасочва акцента на образованието от самия процес към резултатите от ученето: знания, умения и компетентности. Те са показател за онова, което ученикът или студентът знае, разбира и може да прави, когато завършва обучението. Тази тенденция се превърна в център на проведения в края на миналата седмица семинар за актуалните тенденции на пазара на труда и за работа с Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

Работодателите наемат реални умения, а не оценки от дипломите. Това е първата важна тенденция на пазара на труда днес, посочи ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) Томчо Томов. Той нарече мит разпространеното сред младите хора схващане, че е важно да си вземат дипломата, пък после да мислят какво ще правят с нея. „Най-напред трябва да се мисли какви качества и умения трябва да се придобият, за да има съответната реализация след това", подчерта Томов.

 

Работодателите не искат трудов стаж, чуха още участващите в семинара журналисти. Напротив - големият трудов стаж означава, че човекът трудно може да бъде променен според изискванията на съответната компания. Бизнесът наистина предпочита млади хора с опит, но това не е непреодолима пречка пред намирането на работа - опитът може да се придобие и в неформална среда, чрез доброволчество или стаж, обясни Томов.

 

 На пазара на труда все повече изчезва границата между техническите и меките умения. Търсят се специалисти, които имат и двете. Икономиката все повече има нужда от хибридни квалификации, съчетаващи технически с меки умения, свързани с управление, маркетинг, комуникации.

 

Очертава се и друга тенденция - свързана с управленските позиции. Вече не се търсят изобщо мениджъри, а функционални мениджъри, които са тясно специализирани в определени области - производство, човешки ресурси, качество, маркетинг, управление на знанието и т.н. „Висшето образование обаче не отговаря на това изискване. Университетите продължават да дават само базови, голи управленски умения", заяви Томов.

 

Особено при високотехнологичните сектори се налага икономиката на знанието, сочат наблюденията на експертите в Националния център за оценка на компетенциите към БСК. Все по-голям дял от стойността на един продукт вече заема идеята, вграденото в него знание.

 

Ето защо бизнесът инвестира повече в развитие на иновациите, отколкото в разширяване на материалната база за производството. Знанието вече се превръща в осезаем корпоративен актив - нещо, което определя конкурентното предимство. Затова е изключително важно това знание не само да се развива, но и да се съхранява в организацията. Съвременните системи за управление на знанието се грижат точно за това - знанието да не си тръгне от организацията заедно с хората, научиха участниците в семинара.

 

В отговор на всички тези тенденции БСК създаде MyCompetence, която помага пазарът на труда и образованието да говорят на един и същ език. Средството за това са разработените в системата компетентностни профили на отделните професии и длъжности и връзката им с квалификациите, които водят до развитие на тези компетентности.

 

В стратегията за висшето образование се заложи изискване за наличие на компетентностни профили на академичните специалности. За всяка специалност трябва да е ясно какви компетенции развива. Това трябва да личи от учебните програми и методите на преподаване. За целта в MyCompetence е разработен модул, чрез който висшите училища могат да оценят до каква степен техните планове и програми съответстват на изискванията на пазара на труда.

 

Самооценката обаче не е достатъчна. „След като има държавна поръчка, трябва да има и система за външна обществена оценка на резултатите от образованието. Там трябва да има механизми за управление и оценка на качеството, и то отвън", заяви Томчо Томов и направи паралел с външните одити на предприятията, които работят с партньори от ЕС.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа