Новини
10 машиностроителни фирми, членове на камарата по машиностроене, са с одобрени проекти за финансиране по процедура "Безопасен труд" на ОП "РЧР"
01.06.2012
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа