Новини
Бизнесът: „MyCompetence носи добавена стойност“ Бизнесът: „MyCompetence носи добавена стойност“
16.04.2014
Източник: БСК

Каква добавена стойност може да донесе на работодателите Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence)? Този въпрос доведе в Българската стопанска камара (БСК) първите посетители на новооткритата приемна за работа с MyCompetence.

 

Саша Василева - мениджър „Човешки ресурси и развитие на системи", и Десислава Тонова - експерт „Обучение и квалификация" в „Райкомерс Конструкшън", впечатлиха експертите от Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) със задълбочения си интерес към системата на БСК и професионално поставените въпроси за нейните функционалности. Те се запознаха с MyCompetence, ползвайки за пример длъжността „Технически ръководител", която е ключова за специализираното строителство - икономическия сектор, в който оперира „Райкомерс Конструкшън".

 

Експертите от НЦОК подчертаха, че разработените в MyCompetence стандарти почиват върху обективна и актуална информация, събирана чрез персонални интервюта в пилотните предприятия от включените в системата икономически сектори. Те представиха подробно начините, по които MyCompetence може да подпомогне управлението на човешките ресурси във фирмите, най-вече в сферата на подбора и оценката на работници и служители, както и на тяхното професионално развитие.

 

Представителите на „Райкомерс Конструкшън" оцениха като много полезни инструментите за оценка и самооценка на персонала и особено възможността за тяхното индивидуализиране спрямо потребностите на компанията, която ги прилага. Сериозен интерес у тях предизвика възможността работодателите да разработват собствени компетентностни модели на базата на секторните модели в MyCompetence.

 

Експертите по персонала от „Райкомерс Конструкшън" се запознаха детайлно с функционалностите за създаване и управление на фирмен профил в административния панел на MyCompetence. Те пожелаха повече информация за възможността компанията да се включи в проекта като пилотно предприятие.

 

„Можем да използваме MyCompetence за допълване на нашите вътрешнофирмени профили на длъжности и за тяхното сравняване със секторните модели. В системата има и подходящи инструменти за оценка, които могат да подпомогнат работата ни. MyCompetence може да ни бъде полезна също за подбор и развитие на персонала", обобщи в края на срещата Саша Василева.

 

Само няколко дни след откриването на приемната на БСК за работа с MyCompetence в Националния център за оценка на компетенциите вече има списък от кандидати за индивидуална консултация.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа