xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Бизнесът: „MyCompetence носи добавена стойност“
Новини
Бизнесът: „MyCompetence носи добавена стойност“ Бизнесът: „MyCompetence носи добавена стойност“
16.04.2014
Източник: БСК

Каква добавена стойност може да донесе на работодателите Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence)? Този въпрос доведе в Българската стопанска камара (БСК) първите посетители на новооткритата приемна за работа с MyCompetence.

 

Саша Василева - мениджър „Човешки ресурси и развитие на системи", и Десислава Тонова - експерт „Обучение и квалификация" в „Райкомерс Конструкшън", впечатлиха експертите от Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) със задълбочения си интерес към системата на БСК и професионално поставените въпроси за нейните функционалности. Те се запознаха с MyCompetence, ползвайки за пример длъжността „Технически ръководител", която е ключова за специализираното строителство - икономическия сектор, в който оперира „Райкомерс Конструкшън".

 

Експертите от НЦОК подчертаха, че разработените в MyCompetence стандарти почиват върху обективна и актуална информация, събирана чрез персонални интервюта в пилотните предприятия от включените в системата икономически сектори. Те представиха подробно начините, по които MyCompetence може да подпомогне управлението на човешките ресурси във фирмите, най-вече в сферата на подбора и оценката на работници и служители, както и на тяхното професионално развитие.

 

Представителите на „Райкомерс Конструкшън" оцениха като много полезни инструментите за оценка и самооценка на персонала и особено възможността за тяхното индивидуализиране спрямо потребностите на компанията, която ги прилага. Сериозен интерес у тях предизвика възможността работодателите да разработват собствени компетентностни модели на базата на секторните модели в MyCompetence.

 

Експертите по персонала от „Райкомерс Конструкшън" се запознаха детайлно с функционалностите за създаване и управление на фирмен профил в административния панел на MyCompetence. Те пожелаха повече информация за възможността компанията да се включи в проекта като пилотно предприятие.

 

„Можем да използваме MyCompetence за допълване на нашите вътрешнофирмени профили на длъжности и за тяхното сравняване със секторните модели. В системата има и подходящи инструменти за оценка, които могат да подпомогнат работата ни. MyCompetence може да ни бъде полезна също за подбор и развитие на персонала", обобщи в края на срещата Саша Василева.

 

Само няколко дни след откриването на приемната на БСК за работа с MyCompetence в Националния център за оценка на компетенциите вече има списък от кандидати за индивидуална консултация.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа