Новини
Безработицата пада заради сезонната заетост Безработицата пада заради сезонната заетост
15.06.2015
Източник: БСК

Началото на активния сезон вече се забелязва и на пазара на труда. През май т.г. безработицата се понижи до 10.1% - с 0.6 процентни пункта спрямо април тази година, съобщиха от Агенцията по заетостта. В сравнение със същия месец на 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1.1 процентни пункта.

 

На работа през май 2015 г. са постъпили общо 28 263 безработни - с 1161 повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на 2014 г. намерилите нова работа също нарастват - с 637 лица.

 

През май в бюрата по труда са регистрирани 331 846 безработни. Спрямо април те се свиват с 18 472. В сравнение с май 2014 г. намалението е още по-забележимо - с 35 653 лица.

 

Започналите работа на първичния пазар безработни са 22 397, които са с 351 повече спрямо предходния месец и с 2826 повече от май 2014 г. Чрез субсидирана заетост през миналия месец са постъпили на работа 5866 души. Те се увеличават с 810 спрямо април, но в сравнение с май 2014 г. са с 2189 по-малко.

 

По програми за заетост са започнали работа 1537 човека, с 622 лица по-малко от предходния месец и с 4380 по-малко от същия месец на 2014 г.

 

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са наети 219 души, които намаляват с 1124 спрямо април. В сравнение с май 2014 г. започналите работа по насърчителни мерки от ЗНЗ са със 111 човека повече.

 

По схеми на ОП РЧР са постъпили на работа 4 110 безработни, с 2 556 повече от предходния месец и с 2 080 повече от май 2014 г.

 

В бюрата по труда са заявени 19 153 работни места в реалната икономика, които са с 1518 места по-малко от предходния месец, но с 2241 места повече спрямо май 2014 г. Частният сектор е обявил 12 013 свободни работни места.

 

Най-много свободни позиции за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост (4441 места), от търговията (2886 места), от хотелиерството и ресторантьорството (2762 места). Следват заявените места от държавното управление (2434), от селското, горското и рибното стопанство (1349 места), от строителството (917 места), от транспорта, складирането и пощите (823 места), от операциите с недвижими имоти (822 места) и др.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа