Новини
БФИЕК и БАМИ считат, че новите цени на електроенергията, в сила от 1 юли 2012 год., са приети в нарушение на правилата за диалог с бизнеса и ще имат тежки последици за производството, конкурентоспособността на компаниите, износа и работните места БФИЕК и БАМИ считат, че новите цени на електроенергията, в сила от 1 юли 2012 год., са приети в нарушение на правилата за диалог с бизнеса и ще имат тежки последици за производството, конкурентоспособността на компаниите, износа и работните места
02.07.2012
Източник: www.bcm-bg.com

Фирмите от тежката индустрия  изразяват своя  категоричен протест по Решение № Ц - 17 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР и не приемат за разумни и обосновани новите цени на зелена, кафява енергия и невъзстановяеми разходи, както и ръст от 45.68% на мрежовата компонента към цената на електрическата енергия.

Промяната е направена в последния момент, без точна финансова обосновка и оценка на икономическите ефекти. Липсата на предвидимост в сектор"Енергетика" и високите мрежови цени се отразяват негативно на  основни индустриални сектори, със значителен  дял в Брутния вътрешен продукт, Брутната добавена стойност и в българския износ. Те ще бъдат принудени да свият производствата си, поради загуба на конкурентоспособност и пазарни позиции. Това ще доведе до  закриване на работни места и намалени доходи за населението.

Вместо очакваното от бизнеса намаление в цената на природния газ, като резултат на успешни преговори на българската страна с руския доставчик, каквато беше разпространяваната чрез медиите информация, днес сме свидетели на едновременно повишение на цените и на двата основни енергоносители.

В тази тежка за българските енергийни потребители ситуация, настояваме за бързи действия с приемане на комплексни мерки, включително и компенсаторни механизми за енергоинтензивните експортни сектори, които да ограничат негативния ефект върху икономиката, да не се допусне срив в други  отрасли, загуба на работни места и намален жизнен стандарт.

 

02.07.2012 г.

 

УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ НА:

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ  

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа