Новини
БСК ще си сътрудничи с СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния по съвместен проект за насърчаване на заетостта и мобилността на кадрите между България и Румъния БСК ще си сътрудничи с СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния по съвместен проект за насърчаване на заетостта и мобилността на кадрите между България и Румъния
17.03.2017
Източник: БСК

Българска стопанска камара предстои да участва в съвместен проект “Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния“ заедно със Стопанска камара-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност между България и Румъния. С изпълнението на проекта, който се очаква да стартира дейностите си до края на март, се очаква двата пазара на труда от района да се интегрират и да дадат нови възможности за развитие на хората в неравностойно положение и неактивните лица в трудоспособна възраст.

 

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния“ се разработва чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и трябва да развие дейностите си в рамките на 2 години. Чрез него се очаква да бъде направен анализ на ключови икономически сектори от района и да бъдат идентифицирани основните знания, умения и компетенции, от които се нуждаят работодателите. Ще бъдат разработени инструменти за оценка на компетенциите на лицата на пазара на труда, както и електронни обучения, които да служат за повишаване и усъвършенстване на компетенциите им. Разработените ресурси ще бъдат качени на онлайн платформа за общо ползване от двете държави, като ще се осигури информиране за услугите, които предоставя. Очаква се от резултатите на проекта да се възползват работодатели и лица, търсещи работа от двете държави, за да се повиши мобилността на кадрите между България и Румъния и да се подобри позиционирането на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа